Warwick Solotop olarak çok az şampiyonun karşısında ayakta kalabileceği bir League of Legends şampiyonudur. Warwick şampiyonun S11 yeni dönemde yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick

Zaun’un gri sokaklarında avlanan Warwick, epey acı veren tecrübelerin sonucunda bir canavara dönüşmüştür. Damarları kimyasallarla doldurulan, karışık bir hazne ve pompa sistemi ile var olmuştur. Kentin gölgeleri ortasında birdenbire belirerek halkın korkusunu kazanmış, nam salmıştır. Kan kokusu bu canavarı kendine çekmektedir. Koku onu çılgına çevirmeye kâfi de artar bile…

Kanı dökülen kimse onun elinden kurtulamaz.

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick Oynanış Biçimi

Warwick’in pasif skili olan Ebedi Açlık, olağan atakları ile ek büyü hasarı verir. Can ölçüsü %50’nin altında ise bu hasar kadar can yeniler. Şayet canı %25’in altına düşmüş ise uygunlaşması 3 katına çıkar.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Cani Diş, yırtıcı kurt iç güdülerinden beslenen şampiyon, ileri atılarak kurbanını ısırır. Tuş basılı tutulduğu sürece amaca bağlanır. Akabinde amacın ardına atlar. Tuş bırakıldığında ise isabet tesirleri uygulayacak halde muadil büyü hasarı verir. Verilen hasarla canını yeniler.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Kan Peşinde skili pasif halde, canı %50’nin altında olan düşmanlarının bıraktığı özel bir kokuyu sezer. Onlara hakikat ilerlerken aralık gözetmeksizin hareket suratı ve onlara karşı hücum suratı kazanır. Etkin halde ise kısa müddetliğine bütün rakipleri sezer. Sezdiği en yakınındaki kurbanını avlar.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Dehşetin Sesi, 2,5 saniyeliğine aldığı hasarı makul bir oranda azaltır. 2,5 saniyenin akabinde skill tekrar kullanıldığında rakipleri 1 saniyeliğine korkutur.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Sonsuz Şiddet, belirtilen istikamette hareket süratiyle 2.5 saniyede kat edeceği arayı tek seferde kat eder. Karşısına çıkan birinci şampiyonu 1.5 saniye boyunca sindirir. Ayrıyeten büyü hasarı verir. 3 kere isabet tesiri uygular ve canını yeniler.

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Rün Dizilimi

Warwick şampiyonu S11 yeni dönem rün rehberi;

İsabet

Akına Devam

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

Büyücülük

Hız

Suda Yürüyen ve ayrıyeten;

+ %9 Taarruz Suratı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 15 ila 90 Can (seviyeye bağlı)+ 5 Zırh

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Yetenek Skilleri

Warwick şampiyonunun S11 yeni dönem yetenek dağılımı;

Cani Diş: 1- 8- 10- 12- 13

Kan Peşinde: 2- 4- 5- 7- 9

Dehşetin Sesi: 3- 14- 15- 17- 18

Sonsuz Şiddet: 6- 11- 16

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick S11 Counter Pickler

Warwick şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Yorick

Udyr

Kayle

Lee Sin

Olaf

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana gerçek, kısa aralık kat etmesini sağlar.

Çarp: Amacındaki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 ortasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can ölçüsü bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Başlangıç itemler: Dolu Kılıcı, Totem Uğuru (Ziynet)

Birinci base itemleri: Tiamat, Denetim Totemi, Hız Çizmesi

Oyun ortası itemler: Haşmetli Hydra, Çelik Kaplamalı Çizme, Kaniçen

Full Build: Haşmetli Hydra, Çelik Kaplamalı Çizme, Kaniçen, Ruh Gömleği, Vefatın Dansı, Meyyit Adamın Zırhı

Zaun’un Kafes Kaçkını Belası Warwick Kostümleri

Warwick şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Boz Kostümü

Urf Postuna Bürünmüş Kostümü

Makûs Kurt Kostümü

Bozkır Avcısı Kostümü

Yabani Kostümü

Ateş Diş Kostümü

Sırtlan Kostümü

Yağmacı Kostümü

Ay Şenliği Kostümü

Warwick Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Top (Solo), Mid, Jungle Warwick İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın